0-Modulträff i Grimslöv

Lars Ljungberg bidrar med några rader och bilder från vad som torde vara den allra första moduluppställningen i nollan normalspår i landet. Den 5-8/3 2020 genomfördes Grimslövsträffen, i år även med en bana i 0:an. Banan bestod av fem trafikplatser och en körsträcka på hela 31 m! digitalstyrning med Ekebus till körhandtagen som möjliggör att… Läs mer »

Svenska(?) boggier

Bild på Görlitz II boggie från Krapp Spur 0 Modelle (Foto från websidan) Uppmärksammar ett inlägg plockat från nollan.nu på Facebook, det är en nyhet(?) från Spur-0 magazin som aviserar ett stort antal boggier från tillverkaren Krapp Spur-0 modelle. Där hittar man bland annat Görlitz i några varianter samt en MD och 931 moderna boggier… Läs mer »