Skalor och spårvidder

Funderar du på att komma igång med nollan, här finns en redovisning av de skalor och spårvidder som förekommer under beteckningen ”nollan”. Jag gör inga anpråk på att det ska vara en komplett summering men det är skapligt väl heltäckande för de aktiviteter som förekommer i Sverige.

Skalor för nollan

”Nollan” representeras av tre olika skalor, det är 1:43.5 (också benämnd som 7 mm skala) som är vanligast i England och Frankrike. Sen kommer 1:45 som är den vi använder i Sverige och även i Tyskland. Till sist är det 1:48 (även känd som 1/4″ skala) som är vanligast i USA.

När vi talar om ”nollan” här, och generellt även i Sverige, så är det skala 1:45 som avses. Skalan kommer delvis in när det gäller spårviddsstandarder, se nedan, men i övrigt så spelar det inte så stor roll, allt är ”nollan”.

Spårvidder för nollan

Antalet spårvidder som används för nollan är långt fler än antalet olika skalor. Här ska jag försöka beskriva de vanligaste och även ge mig på ett försök att peka ut de olika varianterna som används mest av byggare i Sverige.

Spårvidderna redovisas med start på smalaste spårvidden.

0n2 (600 mm)

Amerikansk NMRA standard för 2-fot smalspår i skala 1:48 med spårvidden 12.7 mm.

En fördel med 0n2 är att det finns en hel del hjul, spårmaterial och hjälpmedel att köpa färdigt. Exempelvis hjulaxlar, spårviddsmått, växeljiggar m.m. Även flexräls och färdigbyggda växlar finns från bland annat Micro Engineering, växeljiggar finns från Fast Tracks. Trots att det finns är det till stor del i små serier och med varierande tillgång.

Bland byggare i Sverige är denna spårvidd ganska vanlig, men det är nog ganska jämt skägg med 0-13.3.

Referenser för 0n2:

Ovan standarder hämtade (och länkade) från NMRA.

0-13.3 (600 mm)

Finskala för 600 mm modeller med exakt spårvidd 13.3 mm. Norm finns i standardblad från GMJS.

En spårvidd som kräver handbygge rakt igenom, verktyg för spårbygge får man ta fram själv men ofta kan man använda 0n2 axlar och hjul efter spårviddsjustering.
Det kan noteras att max tillåten spårvidd för 0n2 är 13.26 mm, dvs om man ser till att spårrännor m.m. byggda för 0-13.3 är breda så kan man använda 0n2 fordon på 0-13.3 spår (har inte testat detta själv…).

Min gissning, baserad på samtal med olika byggare, är att 0-13.3 är ungefär lika vanlig som 0n2.

Referenser för 0-13.3:

  • B01.03 – Spårmått, standard för 600 mm
  • C01.03 – Hjulmått, standard för 600 mm

Ovan standarder hämtade (och länkade) från GMJS. Där finns också andra standarder, t.ex. banvallsprofiler, för modeller med 600 mm förebild.

Övriga spårvidder för 600 mm förebilder

Britterna kör med 14 mm modellspårvidd för sin 2-fot i skala 1:43.5. Denna spårvidd används marginellt i Sverige men det finns en del trevliga modeller för 7 mm skala som har 14 mm spårvidd. Dock är flertalet av dessa modeller även tillgängliga för 0n2 och det (vad jag känner till) finns få byggare i Sverige på denna spårvidd.

En annan spårvidd som förekommer är 12  mm, det är spår för skala TT som används för smalspår i skala 0 med 5-600 mm förebild. Fördelen är att man kan använda TT-spår, hjul, drivningar mmför lok men jag tror att även denna har marginell utbredning i Sverige.

0e / 0n30 (891 mm)

Standard för att bygga smalspår i skala 0 på H0 räls, 0e är en Europeisk benämning, även den alternativa 0-16.5, och 0n30 är NMRAs motsvarighet.

Det är uppenbart att här finns massor färdigt att använda från H0 skalan, räls, hjulaxlar, drivningar osv. allt finns i överflöd. Även om man vill ha ett typiskt smalspårsutseende på rälsen så finns mycket att tillgå, bland annat har Peco ett komplett rälssystem för 0-16.5.

Erik Waldes modeller är framtagna för denna spårvidd men han har också anpassat sina modeller för de som vill bygga med korrekt spårvidd (0n3s, se nedan). Gissningsvis finns flera byggare med 891 förebilder på denna spårvidd i Sverige. På ”senare tid” så verkar dock trenden vara att gå mot den mer förebildsriktiga 0n3s, notera att det är få utövare så att tala om en ”trend” är att ta i ordentligt…

Vi hoppar över referenser till standarder för denna spårvidd, det är samma som gäller för H0 och går att hitta ganska enkelt hos både NMRA som Morop.

0n3 (891 mm)

Amerikansk NMRA standard för bygge av 3-fot i skala 1:48 på 19.2 mm spårvidd.

Precis som med 0n2 så finns här en hel del färidgt material att komma över, och om man pratar ”smalspår” med någon från USA så är det oftast 3-fot, 2-fotsbanor hade en begränsad spridning i USA. Tillgången på t.ex. räls och växlar är troligen bättre än för 0n2 då det är en mer utbredd spårvidd.

I Sverige finns några få som bygger 0n3, jag känner till en, så min gissning är att denna inte är så vanligt, många har nog valt 0e istället, eller så går de på 0n3s (se nedan).

Referenser för 0n3:

Ovan standarder hämtade (och länkade) från NMRA.

0n3s (891 mm)

Finskala standard för 891-byggare på 19.8 mm spårvidd. Normen kommer från GMJS standardblad. Namnet är taget från NMRA 0n3 med med tillägget ”s” som enligt uppgift står för ”Sverige”.

Som med 0-13.3 så är detta en självbyggarstandard för de som vill bygga en exakt spårvidd för 891 mm förebilder. Skillnaden till 0n3 är minimal och övre spårviddsgränsen för 0n3 är samma som den nominella 0n3s spårvidden, 19.8 mm. Men mått på spårrännor m.m. gör att de inte fungerar tillsammans utan problem.

I Sverige har denna standard fått en del spridning i bland byggare. Det är realtivt sett ”många” som bygger den, i antal är det i storleksordningen ”en handfull”… Det finns även en modulstandard framme för 0n3s, något som ger den en lite högre intressegrad för bygge (tycker jag…).

Referenser för 0n3s:

  • B01.02 – Spårmått, standard för 891 mm
  • C01.02 – Hjulmått, stnadard för 891 mm

Ovan standarder hämtade (och länkade) från GMJS. Där finns också andra standarder, t.ex. banvallsprofiler, för modeller med 891 mm förebild.

0m (1067)

En spårvidd på 22.5 mm som finns standardiserad hos NEM, avsedd för spårvidder med ca 1 meter förebildsspårvidd, dvs användbar för ”Kapspår” med 1067 mm förebild. Spårvidden är samma som för normalspår i S-skala. Jag känner idag inte till någon som bygger på denna spårvidd i Sverige så den får ett omnämnande om någon går och klurar på byggen av 1067 förebilder.

0 (1435)

Vanlig skala 0 som avbildar normalspår på 32 mm spårvidd. Här finns spår, hjul mm att tillgå i handeln. Det verkar som skala 0 är lite på uppgång inom MJ-hobbyn, åtminstone enligt min egen tolkning. Flera större europeiska tillverkare har visat upp nytt material i skalan, bla Lenz, Brawa och NMJ.

I Sverige finns GMJS som den mest kända banan i skala 0, aktiviteter pågår även i Lund och Stockholm. Man får inte heller glömma att nämna Lokputsaren i sammanhanget, en mycket fin bana med många välbyggda modeller i nollan, såväl på normalspår som smalspår!

Referenser till standarder i skala noll lämnar vi också därhän, det finns flera olika (NMRA/NEM) och tillgången på färdigt materiel är god så självbygget kan inrikta sig på annat än spår och driv.