Inspiration från förebilden

Gå till – Galleri eller Video/Foto

Tillagt 2021-05-19

Intressant lösning på spårdragning

För att få plats med kurvan har man tvingats använda två växlar och ett kors.


Tillagt 2021-05-15

Handvevad vägövergång

Denna tyska vägövergång har handvevade bommar.


Tillagt 2021-05-13

Lång strömlös sektion

I fd DDR fanns utmed en sträcka en 660 m lång sektion utan kontaktledning där man fick rulla över. Anledningen var en närliggande millitärflygplats.


Tillagt 2021-03-01

Ovanlig vägövergång

Denna vägövergång mitt i en vägkorsning med trafikljus är speciell


Tillagt 2021-02-21

Vändskiva

Konstruktionen av vändskivan nedan passar bra för modelljärnvägar då man kan använda de båda rälerna som går runt som rälsmatning till spåret på själva skivan


Tillagt 2021-02-20

Tillfällig lastnings-/lossnings plats

Lastning / lossning av spannmål med hjälp av mobila enheter. Ett enkelt spår kan omvandlas till en lastplats.


Tillagt 2021-02-16

Grusavlastning

Avlastning av grus ur ”lådvagnar” på ett modernt sätt


Tillagt 2021-02-15

Vagnvändare

En vagnvändare utrustad med utrustning som drar och skjuter vagnarna


Tillagt 2021-02-11

Användarstyrd vägövergång

Vägövergång, normalt med bommarna nere, men öppnas med ett knapptryck vid behov


Tillagt 2021-02-09

Mindre spårområde i hamn

Mindre spårområde med flera olika avlastningskranar.
Intressanta ”växellok” i form av truckar.


Tillagt 2021-02-07

Industrispår med switchback

För att nå industrin måste man köra via en switch-back

Översikt på Google maps:

https://www.google.de/maps/@50.3150571,9.4433454,349m/data=!3m1!1e3


Tillagt 2021-02-03

Avlastning med vagnvändare


Tillagt 2021-01-31

Korsning mellan järnväg och spårväg


Tillagt 2021-01-07

Bulktransport/bulkavlastning


Industrispår


Tillagt 2021-01-06

Timmerlastning i hamn


Tillagt 2021-01-01

Lastning av spannmål


Tillagt 2020-12-14

Lång last


Tillagt 2020-12-13

Industrispår i blandad miljö


Tillagt 2020-12-12

Industrispår i stadsmiljö:2


Tillagt 2020-12-08

Perfekt för modelljärnvägen

Denna station (3:15 – 8:20 i klippet) är perfekt för modelljärnvägen. Med tunnlar i var ände kan man lätt dölja kurvor och låta tågen försvinna till tågmagasin.


Tillagt 2020-12-06

Betongelement

Betongelement är en lämplig last att köra på järnväg


Lastplats för sand

I Varberg:s hamn lastades under många år sand för vidare transport till Limareds glasbruk. Sanden kördes med det s.k. Sandtåget. Numera sker lastningen i Halmstad. Bilderna nedan visar lastanordningen för sanden.


Hyttåkning längs spår i hamnmiljö


Industrispår i hamnmiljö

Filmen innehåller flera exempel på intressant miljöer och komplexa vägövergångar.


Byte mellan diesel och ellok

Att byta mellan olika typ av dragkraft ger extra växling och mer intressant trafik. Motiverar också flera lok.


Modern hantering av timmer och flis


Lastning / lossning av stålstavar


Tillagt 2020-12-03

Nostalgi från Jönköping 1988


Tillagt 2020-12-02

Svenskt treskensspår


Svenskt normalspår och smalspår i samspel


Tillagt 2020-12-01

Industriväxling


Transporter till/från ett stålverk


Industrispår i stadsmiljö


Tillagt 2020-11-30

Svängbro


Järnväg och väg delar fil på bro

Denna bro har inga bommar eller varningsljus utan fordonen får se sig för.
Vackert landskap runtom.


Manuellt styrda bommar


Tillagt 2020-11-29

Intressant station


Rangering vid säckstation

Se hur de löser att få tågloket i andra änden av tåget vid denna säckstation.
(mellan 15:30 – 20:00 av klippet. Lite andra tågrörelser förekommer också)


Avlastning av kol


Hamn

En hamn är en bra förebild att bygga då det kan gå mycket olika slags gods både dit och därifrån. I detta klipp pågår lastning av skrot.


Självavlastande kolvagnar