Moduler

Efter att ha sonderat hur intresset och aktiviterna kring ”moduler” i nollan ser ut så upptäckte jag att det var större än jag hade anat, det finns till och med lite modulgrupper och enskilda som är igång och bygger moduler. Med detta tyckte jag att ämnet ”moduler” var värt en egen huvudsida.

Med erfarenhet från andra områden inom moduler för MJ så rekommenderar jag STARKT att du börjar med att följa en befintlig norm, även om du tycker det finns förbättringsområden. Avvikelser från normen blir oftast bäst med erfarenhet i ryggen och efter diskussion med andra byggare där man tillsammans kommer fram till möjliga alternativ, se t.ex. ”asymmetriska moduler” nedan.

Rekommendationerna för modulnormer i nollan ser ut som nedan:

*) Inga idag (för mig) kända byggare, knappt en rekommendation, mer ett ”förslag” om någon är sugen.

Rekommendationer för moduler i skala 0

Här summeras de rekommendationer som vi på mail-listan har disktuerat fram för bygge av moduler i nollan. Det är till stor del baserat på erfarenheter från aktiva byggare. Notera att det är rekommendationer, inga försök till normer eller krav utan en samling goda erfarenheter. Den norm som vi har sett som styrande är FREMO-0 normen, vissa justeringar har gjorts i rekommendationerna för att underlätta byggande men ändå få väl fungerande moduler.

 • Modulgavlar enligt FREMO-0 med 600 mm bredd (centrerat spår)
 • Min radie i huvudspår: 2 500 mm (= FREMO-0)
 • Rekommenderade växlar i huvudspår: Peco med R=1828 mm
 • Min radie i sidospår: gärna >1 500 mm
 • Koppel: 3-länks skalakoppel (fjädrande buffertar krävs, lättrörliga)
 • Spår ej närmare kanten än 150 mm
 • Räls från Peco (Code 143) och Lenz kan användas

NOT om min-radie: Uppdaterat från 1000 mm, R < 1500 mm innebär stor risk att buffertarna går om lott på lite längre fordon (> c:a 300 mm). Därför ändras rekommendationen på min-radie från 1000 till 1500 mm. Hembyggda lok kräver ofta en radie >1000 mm. Eftersom ambitionen är att köra svenskt så räknar vi med att ”hembygge” är det som gäller för lok.

Not om koppel: Det verkar som att alla som bygger och kör nollan i Sverige idag (och är med i mailgruppen) använder 3-länkskoppel eller varianter som är kompatibla mot dessa.

Några ytterligare tips för modulbygge

 • Bygg lätt och långt!
  Till skillnad från moduler i mindre skalor där ”ca 1 meter” brukar anges som mest praktiska längden så får man vissa fördelar om man går upp till ca 1.6 – 1.8 meter i nollan. Växlar tar avsevärt mer plats i nollan och en meter går ganska snabbt åt om bara växeln är ca 40 cm lång…
 • De flesta som bygger i Sverige verkar föredra svarta modulsidor. Vid ett ”upprop” så var uppslutningen för svarta moduler så starkt så jag väljer att lägga till det här i rekommendationerna. En notering, gavlarna lämnas med fördel trärena.
 • Bygg enkla moduler som ”tidlöst” lyfter tågen som passerar!

Lite mer information om kurvor och övergångskurvor (PDF filer):

Bakgrund och diskussioner om moduler

Modulbredd: FREMO är inte entydiga utan lämnar öppet för att välja bredd (över 400 mm) på moduler. Det verkar också har funnits lite föregående normer som gjort att moduler med bredd till 300 mm har förekommit.
Tyvärr har det också enligt uppgift förekommit tillbud där man stött i moduler och modeller har (eller riskerat att) åka ner i golvet. Detta vill vi inte råka ut för!
Vår starka rekommendation är att hålla bredden på modulerna, och avståndet till modulkant, på en säker nivå (som vi anser är 600 mm respektive 150 mm).

Mellan sektioner inom en modul kan man variera i bredden, men gör det då med fasade övergångar, dvs inga ”steg” (hoppas ni är med på hur jag menar). Då minskar risken att man hakar i och skakar om banan av misstag.

Asymmetriska moduler (spårets placering inte i mitten): En modulnorm för nollan inom FREMO (den amerikanska) har en spårplacering som inte är centrerad i modulskarven. Den ger möjlighet att bygga ett djupare landskap om huvudspåret leds närmare kanten på modulen. Det finns några byggare på gång och byggen är förhoppningsvis nära. Detta är en bra variant om man vill få plats med några fler spår på bredden 600 mm, det sparar ganska snabbt sträcka om man använder en assymetrisk kant. Rombformade anpassningsmoduler kan användas för att på en ganska kort sträcka ”flytta” spåret i sidled till mitten igen.

Svensk 0-16.5/0e/0n30 norm

Under 2008 så var moduler hett och vi var några som tyckte att en rudimentär norm för att kunna bygga smalspår i 0-16.5 (eller 0e, eller 0n30) skulle vara kul. Vi hade nästan tre helt olika infallsvinklar vilklet gav en del diskussioner men jag tror det var bra, normen blev ganska ”ren” men med tillägg för de som ville variera mot ett eller annat håll.

Antalet bygger efter normen blev i bästa fall, och om man ska ta i, blygsamt. Men på modulmässa i Trollhättan fanns en 0n30-bana som kördes av Lars, som också var med att ta fram normen, därmed får man väl säga att den är ”presenterad”.

Nedan finns en länk till normen, en till ett tillägg för ”svensk modulgavel” och sen ett dokument som beskriver ett ”tema” för US-rallande.

Om du bygger efter denna, eller funderar, ge dig gärna till känna via FB-gruppen nollan.nu eller kanske ännu bättre på Modul-Syds forum om nollan.